Jak skonfigurować menu strony internetowej

Aby dodać menu nawigacyjne do witryny, przejdź do menu → Biblioteka bloków i wybierz blok menu według własnego gustu. Menu można dostosować w panelu Zawartość bloku.
Przeczytaj ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o wyglądzie menu, jego działaniu i wyglądzie:
This guide covers seven types of the navigation menu, contains how-tos for creating all menu types and tips on where to use each of them.
1
Jak dodawać elementy menu i łącza
Istnieją dwa sposoby dodawania elementów menu.
1. Ręczne dodawanie elementów menu i łączy
Ustaw pełny link do strony, na przykład:
http://mysite.com/about

Lub umieść link względny:
/około

Adres URL strony można ustawić w obszarze Ustawienia strony:
Nie używaj wewnętrznego adresu strony, który jest wyświetlany w pasku adresu URL podczas edytowania strony:

https://tilda.cc/page/?pageid=509765

Dzieje się tak, ponieważ strona nie ładuje się dla nikogo oprócz ciebie. Link w menu nie działa.
2. Używanie pomocnika do dodawania linków (adresów URL)
Najedź wskaźnikiem myszy na element menu. Zobaczysz dwie opcje dodawania łącza: Link do strony i Link do zablokowania.
Kliknij łącze do strony, aby wyświetlić listę stron witryny. Wybierz stronę z listy, aby jej adres URL został umieszczony automatycznie.
Jeśli chcesz dodać link do bloku na stronie, kliknij Link do bloku. Zostaniesz przeniesiony na stronę, na której możesz wybrać żądany blok. Kliknij blok, do którego mają być kierowani użytkownicy po kliknięciu pozycji menu. Link do kotwicy zostanie dodany automatycznie.
2
Jak stworzyć menu dla wszystkich stron
Aby ustawić menu dla wszystkich stron swojej witryny, utwórz nową stronę w swoim projekcie, dodaj tam blok menu i skonfiguruj go. Następnie przejdź do Ustawienia witryny → Nagłówek i stopka i przypisz tę stronę jako nagłówek. Następnie wróć do panelu projektu i kliknij Opublikuj wszystkie strony.

Przeczytaj poradnik „Nagłówek i stopka”, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
3
Jak poruszać się po jednej stronie za pomocą menu
Aby utworzyć menu nawigacyjne w ramach jednej strony, wypełnij pola „Link” identyfikatorami bloków, np. #rec2081259. Identyfikator bloku znajdziesz w ustawieniach bloku.

Jeśli chcesz użyć niestandardowego linku, np. #link, możesz utworzyć link kotwiczący.
Aby umożliwić płynne przewijanie linków do zakotwiczeń, dodaj blok T178 z kategorii "Inne" u dołu strony.
4
Jak zrobić menu dla dwujęzycznej strony internetowej
Aby stworzyć dwujęzyczną stronę internetową, będziesz musiał utworzyć dwa projekty (wymagany biznesplan Tilda). Może się okazać, że łatwiej będzie najpierw stworzyć stronę internetową w jednym języku. Następnie możesz skopiować projekt i przetłumaczyć go.
Aby skopiować stronę, przejdź do strony Ustawienia strony → Akcje → Duplikuj. Aby przenieść stronę do innej witryny, przejdź do strony Ustawienia strony → Akcje → Przenieś.

Niestety nie da się zduplikować całej strony. Pracujemy jednak nad tym, aby było to możliwe.
Skonfiguruj nagłówek obu projektów, dodając blok menu ME204 lub jedno z tych menu: ME301, ME302, ME303 lub menu hamburgerowe: ME401, ME402, ME304. Otwórz panel Treść bloku i dodaj języki oraz linki do stron internetowych.
5

Jak zrobić menu drugiego poziomu
Menu drugiego poziomu można utworzyć na dwa sposoby:
  1. Dodaj elementy podmenu do głównego bloku menu
Dodaj blok menu do strony.

Przejdź do panelu Zawartość bloku → Elementy menu → Dodaj elementy podrzędne, a po lewej stronie pojawią się ikony "plus".

Aby dodać drugi poziom, kliknij ikonę "plus" i dodaj tytuł podmenu oraz jego adres URL. Kliknij "+" kilka razy, aby dodać wymaganą liczbę elementów podrzędnych.

Na pulpicie menu drugiego poziomu jest wyświetlane na liście rozwijanej po najechaniu myszką, na urządzeniach mobilnych pojawia się po dotknięciu.
Ważne: Pozycja menu głównego, dla której używane jest podmenu, nie będzie klikalna, jeśli zawiera pozycje podrzędne.
Aby ułatwić odwiedzającym witrynę w zrozumieniu, które elementy menu zawierają menu drugiego poziomu, zaznacz pole wyboru "Wyświetl ikonę menu drugiego poziomu" w ustawieniach → podmenu.
2. Użyj bloków ME601/ME601A
Dodaj dowolny blok menu do strony – będzie to menu pierwszego poziomu. Następnie dodaj blok ME601 (Menu: poziom drugi).

ME601 umożliwia dodanie podmenu dla pozycji menu głównego. Pojawi się jako menu rozwijane po najechaniu kursorem na komputer lub dotknięciu na urządzeniu mobilnym.

Jak to działa:
1) W bloku ME601: określ linkhook, np. #submenu:więcej.
2) W menu głównym: dodaj odnośnik #submenu:więcej w panelu Treść bloku → Pozycje menu jako odnośnik do pozycji menu.

Ważne: nie będzie można kliknąć pozycji menu głównego. Jeśli chcesz mieć na nim link, zduplikuj ten element w menu rozwijanym.

Uwaga: „Więcej” w „#submenu:więcej” może być dowolnym słowem, na przykład: #submenu:portfolio lub #submenu:aboutus.
Przykład wykorzystania bloku ME601
Jak utworzyć menu za pomocą Zero Block
Aby skonfigurować fiksację bloku, otwórz Zero Block → → Ustawienia w sekcji "Pozycja i przepełnienie" wybierz "Stałe", aby zablokować blok.
Blok można umieścić na górze lub na dole strony i ustawić tak, aby pojawiał się po X pikselach (przesunięcie wyglądu). W tym przypadku możesz dostosować jeden z dwóch wariantów animacji wyglądu - Fade In lub Slide Up/Down. Może to być przydatne, jeśli na przykład chcesz, aby nagłówek witryny nie pojawiał się od razu, ale po pewnym przewinięciu.
Read about other menu types, discover how to make a fixed menu that will be visible when scrolling, how to add two menus to a page, how to make tabs, and more in our article "Explore seven website menu designs."
Explore seven website menu designs
Opcje projektowania menu, dostosowywanie, wskazówki i przykłady
Jak poprawić nawigację w witrynie
Praktyczne wskazówki, jak stworzyć przejrzystą i łatwą w obsłudze stronę internetową
Wykonane na
Tilda