Spacja nierozdzielająca i miękki łącznik

Jak poprawić typografię cyfrową
Spacja nierozdzielająca lub twarda spacja to specjalny znak, który "łączy" dwa słowa, aby zapobiec łamaniu linii.

Aby wstawić spację nierozdzielającą, umieść to między dwoma słowami:
Przykład
Łącznik miękki to niewidoczny znak, który umieszcza się wewnątrz określonego wyrazu, aby wskazać miejsce, w którym łącznik jest dozwolony.

Aby wstawić miękki łącznik, umieść go między znakami:
Wykonane na
Tilda