Jak otrzymywać przesyłanie formularzy za pośrednictwem usługi SendGrid

Zarejestruj się w usłudze SendGrid.
Przejdź do Ustawień swojego konta SendGrid → Klucze API → Utwórz klucz API.
Skopiuj klucz API.
Wróć do Tilda, otwórz → SendGrid Ustawienia witryny → Formularze. Wprowadź klucz interfejsu API w polu "SENDGRID API KEY".
Wróć do strony z formularzem i otwórz panel Zawartość bloku z formularzem.
W sekcji „Usługi połączone” zaznacz pole wyboru SENDGRID.
Opublikuj stronę. Formularz kontaktowy gotowy!

Jeśli coś nie działa, upewnij się, że adres URL strony z formularzem jest zgodny z podanym w ustawieniach formularza.
Wykonane na
Tilda