Jak zapisać przesłane formularze w Google Sheets

Google Sheets to aplikacja internetowa, która umożliwia użytkownikom tworzenie, aktualizowanie, modyfikowanie arkuszy kalkulacyjnych i udostępnianie danych online. Jeśli zdecydujesz się zapisać odpowiedzi z formularza w Google Sheets, dane przesłane za pośrednictwem formularzy zostaną automatycznie dodane do arkusza kalkulacyjnego. Możesz uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem swojego konta Google.
Źródło zrzutu ekranu: https://www.google.com/sheets/about
1. Aby korzystać z Arkuszy Google, musisz mieć konto Google. Jeśli nie masz konta Google, utwórz je tutaj.
2. W Tilda przejdź do → Google Sheets Ustawienia witryny → Formularze.
Na następnej stronie kliknij "Połącz Google Sheets". Aplikacja poprosi o pozwolenie na dostęp do Twojego konta Google. Kliknij "Zezwól". Po przyznaniu uprawnień na Dysku Google zostanie utworzony nowy arkusz kalkulacyjny, do którego zostaną wysłane dane przesłane za pośrednictwem formularzy.
Przejdź do strony z formularzem, otwórz panel Zawartość bloku formularza i zaznacz pole wyboru "GSHEET".
Opublikuj stronę. Po otrzymaniu odpowiedzi z formularza Arkusze Google automatycznie dodadzą pola w tej samej kolejności, w jakiej zostały określone w panelu Zawartość formularza: na przykład adres e-mail, imię i nazwisko, telefon. Domyślnie zostaną dodane trzy dodatkowe pola określające czas wysłania każdego zgłoszenia, identyfikator żądania oraz link do strony, z której dane zostały przesłane.
Wykonane na
Tilda